10
                                                                                                                                      
 
-
ONLINE
 
10.12.2019
$ -
63.72
¥ -
58.71
-
70.5
$/¥ -
108.54
 
 
 -1-
: 196
V-Strom 1000
2006
30054338
1000
1 WD
380.000
: 0 
" " 2009-2019