19
                                                                                                                                      
 
-
ONLINE
 
19.06.2019
$ -
64.34
¥ -
59.4
-
72.23
$/¥ -
108.31
 
 
 
HONDA SHADOW 400 SLASHER, 2000
: , 400 3
:
:
: 20040613


, .
 
" " 2009-2019